• Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

      

     Pani  Ewelina Lembowicz- Przewodnicząca

     Pani Katarzyna Duda- Zastępca Przewodniczącej

     Pani Agnieszka Ferenc- Skarbnik