• Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku


    w godzinach od 7.00-16.00.

     

    Karta zapisu ucznia na świetlicę szkolną znajduje się


    zakładce "Dokumenty".

  • Regulamin świetlicy szkolnej